Blue Flower

Pobieranie krwi powinno być wykonane :

 • W godzinach rannych, na czczo , po 12 godzinach od ostatniego posiłku w warunkach standardowej diety
 • Zanim pacjent zażyje poranną dawkę leków
 • Po 10 minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej lub leżącej
 • Przed pobraniem krwi unikamy wytężonego wysiłku fizycznego
 • Pacjent nie powinien być w stanie stresu psychicznego, który ma wpływ na wyniki badań laboratoryjnych na skutek sekrecji hormonów.
 • Powyższe zalecenia dotyczą standardowego pobrania krwi nie odnoszą się do parametrów badanych w nagłych przepadkach.

Zasady pobierania moczu do badania ogólnego:

 • Do wcześniej opisanego plastikowego pojemnika z nakrętką pobrać pierwszą poranna porcję moczu w ilości ok. 50 ml, ze środkowego strumienia, po dokładnym podmyciu.
 • 2. Próbka moczu powinna być oddana bezpośrednio po spoczynku nocnym, z co najmniej 4 godzinnym gromadzeniem moczu w pęcherzu
 • Nie należy pobierać moczu do badań przy krwawieniu miesiączkowym u kobiet oraz po intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza wykonywanym w pozycji stojącej
 • Moczu na badanie nie należy przechowywać. Należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 2 godzin od pobrania.
 • 3. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia próbki w podanym czasie , należy zabezpieczyć materiał w temperaturze 4 – 8 ºC i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

Zasady pobrania moczu do badań mikrobiologicznych:

 • Optymalnym materiałem do badań mikrobiologicznych jest mocz nocny pobrany ze środkowego strumienia.
 • Umyć ręce wodą i mydłem, wysuszyć ręcznikiem jednorazowym lub świeżo wypranym i wyprasowanym
 • Umyć okolice narządów moczowo-płciowych mydłem a następnie spłukać dużą ilością wody. Nie wycierać ręcznikiem. Mężczyźni powinni całkowicie ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia.
 • Mocz pobrać ze środkowego strumienia, tzn. pierwszą część moczu oddać do sedesu, a drugą porcję moczu 5 – 10 ml pobrać do jałowego pojemnika. Podczas pobierania moczu należy zwrócić uwagę, aby nie dotknąć wnętrza i obrzeża pojemnika.
 • Pobraną próbkę moczu szczelnie zamknąć i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.

Zasady pobierania kału do badania:

 • Pobrać z laboratorium naczynie z aplikatorem
 • Kał oddać do suchego, czystego naczynia, kał nie powinien zawierać domieszki moczu
 • Odkręcić nakrętkę naczynka i za pomocą aplikatora pobrać próbkę z 3 rożnych miejsc , pobrać grudkę wielkości ziarna grochu lub 2-3 ml płynnego kału, zwłaszcza z miejsc zawierających krew, śluz, ropę.
 • Pobrany materiał dostarczyć do laboratorium, jeśli nie można tego zrobić od razu, próbkę przechowujemy w lodówce.

Zasady pobierania wymazów z gardła do badań mikrobiologicznych:

 • Najlepiej wykonać w godzinach rannych , na czczo, bez porannej toalety